Beden Eğitimi

AMAÇLAR:

  • Okulumuzda Beden Eğitimi Dersleri genel eğitim ve öğretimin değişmez bir parçasıdır. Derslerimiz öğrencilerimizin yeteneklerine, ilgilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmaktadır.
  • Derslerimizde öğretmen gözlemi en önemli değerlendirme objemizdir. İleri seviyedeki öğrencilerimiz okulumuz bünyesinde faaliyet gösteren spor kulüplerine seçilmekte ve üst seviye eğitim bu kulüplerde verilmektedir. Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilerimiz ve derslerimizde hedef olan tam öğrenme ilkesini sağlayamayan öğrencilerimiz için ise mevcut olan hedefler onlar için ayarlanır ve planlanır. Uzmanlaşmak istedikleri spor alanlarında hafta sonu okulumuzda sunulan sosyal ve spor aktivitelere katılarak öğrenmeleri pekiştirilir ve geliştirilir.
  • Beden Eğitimi ders uygulamaları öğrencilerin fiziksel, fizyolojik ve motor özelliklerin (öğrencilerin doğuştan getirdikleri ve antrenmanlarla geliştirilen özellikleri)  ağırlıklı olarak geliştirilmesinin yanı sıra, her öğrencimize düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırma hedeflenmektedir.