Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji ders programı, öğrencileri aydın birer fen okuryazarı olarak Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Türk Milli Eğitim Temel Yasası’nda belirtilen niteliklere uygun öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktır. Öğrencilerimiz bu program sayesinde ders içinde gördükleri konular ile günlük hayatı kolaylıkla yorumlarken, günlük hayatta karşılaştığı olayları da bilimsel yöntemler ve bilgilerle, okulumuzda kazandığı eleştirel düşünce becerileri sayesinde çözümlemektedir. Uygulanan öğretim programları ve etkinlikler için çağın gerektirdiği teknolojik imkânları kullanmaktayız.

Tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan fen bilimleri dersi öğretim programının temel amaçları;

  • Biyoloji, fizik, kimya, gök ve çevre bilimleri, sağlık ve doğal afetler hakkında genel bilgiler kazandırmak
  • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde bilimsel yöntemi benimseyip sorunlara çözüm üretmek
  • Bilim, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimine ilişkin farkındalık geliştirmek
  • Toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirmek
  • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilincini geliştirmek
  • Bilim insanlarının çalışma yöntemlerini anlamak
  • Bilimin tüm kültürlerin etkisinde üretildiğini anlamaya katkı sağlamak ve bilimsel çalışmları takdir etmeyi sağlamak
  • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmek
  • Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmektedir.