Görsel Sanatlar

AMAÇLAR:

  • Görsel Sanatlar dersinde amacımız   “sanatla eğitim yapmak” olduğundan duygu ve düşüncelerini ifade etmede, sözlü iletişim kurmada, sanat eserlerini yorumlamada, el becerisini geliştirmede, kendisini ifade etmesini sağlamada ve estetik bakışını ortaya çıkarmada öğrencilerimize olanak tanır. Yıl içinde dersimizde uygulanacak konuların seçimi yaş ve sınıf bazında kriterler dikkate alınarak yapılır
  • İKİ BOYUTLU ÇALIŞMALAR: İki boyutun ne olduğunu öğrenme. Küçük ve büyük boyutu kavrayıp yüzeye uygun büyüklükte nesneleri küçük veya büyük yapma öğretilir. Doğayı gözlemleme yaparak duyarlığı kazanmasına, yeteneklerini fark ederek yaptığı iki boyutlu çalışmalara aktarması sağlanır.
  • RENKLİ ÇALIŞMALAR:  Renk bilgisi ile beraber ışık, gölge ve tonlamalar öğretilir. Sanat eserlerindeki renk uyumlarını(Armoni) ve vurguyu ayırt etmesi öğretilir. Renkleri günlük yaşamında uyumlu biçimde nasıl kullanabileceğini öğrenir.
  • NOKTA VE ÇİZGİLERLE DOKU ÇALIŞMALARI: Estetik kaygı ile noktayı ve çizgileri çalışmalarında kullanarak özgün tasarımlar oluştururlar. Duygu ve düşüncelerini kullanarak yüzey düzenlemeleri yapması sağlanır.
  • SANAT ESERLERİ ANALİZİ: Ünlü Türk ve Dünya ressamlarından sanatçıların biyografileri, eserleri incelenir. Kendi yorumlarını da katarak röprodüksiyon inceleme çalışmaları öğretilir. Sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, anlamasını ve yorumlaması bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasını sağlanır.
  • ATIK MALZEMELERİ KULLANMA ve ARAÇ – GEREÇ BİLGİSİ: Çalışmalarda kullanılan araç-gereç bilgisi. Araç gereçleri tanıma, gösterme, söyleme ve koruma öğretilir. Atık malzemelerin neler olduğu öğretilir. Sağlık şartlarına uygun malzemeleri nasıl seçmeleri gerektiği ve bu malzemelerden nasıl estetik biçimler oluşturulacağı öğretilir.
  • HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİCİ VE DEĞİŞİK DUYGULARI İFADE EDİCİ ÇALIŞMALAR:  Masal, öykü, şarkı, şiir, okuma parçası gibi kaynakları kullanarak hayal gücünü geliştirici çalışmalar yaptırılır. Sevinç, üzüntü, coşku, neşe, gülme, ağlama, kızgınlık ve benzeri duygular ve bu duyguları değişik malzemeleri kullanarak nasıl ifade edecekleri öğretilir.
  • SERGİ ÇALIŞMALARI:   Sınıf ve okul sergilerini katılmanın önemi, sergilenecek çalışmaların temiz ve düzenli olması gerektiği öğretilir. Okul içi ve okul dışında sergilenen çalışmalara ilgi duyulması, yarışmalara katılmaya istekli olması sağlanır.