İngilizce

AMAÇLAR:

 • İngilizce öğretiminin amacı; öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeleri, karar verebilmeleri ve kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri için potansiyellerini ortaya koymaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin uluslararası bir ortamda dil çeşitliliğinin farkına varmaları ve günlük yaşamlarında kendilerini ifade edebilmeleri de hedeflenmektedir.
 • MAVİ UMUT ORTAOKULU, öğrencilere aşağıdaki kazanımları edindirmeyi hedeflemektedir:
 • Yazılı ve sözlü medya ile iletişim kurabilmeyi sağlamak, okumak, bilgi toplamak, tartışabilmek ve yorumlayabilmek
 • Düşüncelerini mantıksal bir çerçevede, açık ve eksiksiz bir şekilde ifade edebilmek
 • Etkili bir iletişim için bilgi toplamak ve bilgiyi sentezlemek amacıyla teknoloji kaynaklarını kullanabilmek
 • Değişik amaçlarla ve okuyucu için etkin bir şekilde yazabilmek
 • Konuşmayı, yazmayı ve görsel dili etkili bir iletişim için adapte edebilmek
 • Kurumlarımızda İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve aktif bir şekilde işlenmektedir.
 • Yazma: Okulumuzda yazma etkinliklerinde, öğrenciler seviyelerine göre öğrendikleri ve bildikleri becerileri geliştirerek kullanır. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini yazarak ifade ederler. Buradaki amaç İngilizcenin etkin ve üretken bir şekilde kullanılmasıdır. Ayrıca öğrencilerin kompozisyon-paragraf-mektup-elektronik posta vb. yazma çalışmalarıyla ders içinde etkin bir rol almaları amaçlanmaktadır. Yazma çalışmaları eleştirel ve yaratıcı bir bakış açısı ile yürütülür.
 • Okuma: Okulumuzda öğrenciler  yaş, seviye ve ilgili hedeflere uygun olarak okuma çalışmaları yaparlar. Öğrencilerin doğru ve iyi okumaları, okuduklarını anlamaları, kavramaları, okuduklarını yorumlayarak, sorulan soruları cevaplandırabilmeleri hedeflenir.
 • Konuşma: Okulumuzda öğrenciler programın hedeflerini takip ederek yaş ve seviyelerine uygun olarak konuşma çalışmaları yaparlar. Öğrencilerin bir konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini doğru, yerinde ve iyi aktarabilmelerini; İngilizceyi akıcı bir biçimde kullanarak kendilerini ifade etmeleri hedeflenir.
 • Dinleme: Okulumuzda öğrenciler takip edilen hedeflere göre dinleme etkinlikleri yaparlar. Öğrencilerin dinlediklerini anlamaları, kavramaları ve yorumlamaları ile ilgili etkinlikleri doğru yapabilmeleri hedeflenir.