Matematik

AMAÇLAR:

  • Öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve öz güvenlerini arttırmak.
  • Öğrencilerimizin matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmesini sağlamak ve bunlar arasında ilişkiler kurarak, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerimizin matematik problemlerini çözerken kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütme becerilerini kullanabilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerimizin problem çözerken ve hesaplama yaparken tahmin becerilerini ve zihinden işlem yapabilme becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak.
  • Öğrencilerimizin problem çözme aşamasında model kurabilme becerilerini geliştirmek ve bu modelleri matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerimizin matematik, sanat ve bilim arasındaki ilişkiyi kurabilmelerine yönelik çalışmalar ve projeler hazırlamasına olanak tanımak.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yapılan her türlü etkinlikte ve öğrenme ortamlarında öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı, konuşan, soru soran, sorgulayan, düşünen, tartışan, problem çözebilen ve kuran, birlikte çalışabilen ve değerlendiren öğrenciler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.