Türkçe

Ortaokulda Türkçe öğretiminin amacı, Milli Eğitim'in genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:

  • Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak,
  • Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,
  • Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları Türkçe'yi gelişim süreci içinde bilinçle özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek,
  • Onlara okuma ve dinleme alışkanlık ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak,
  • Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek,
  • Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak,
  • Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında, Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı ve hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak,

ve onlara bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir.