Düşünme Becerileri Kulübü

Kulübün Amaçları

Öğrencilerin zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi,farklı bakış açısı oluşturabilmesi,problemlerle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmesi,akıl oyunlarında bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yetenek ve potansiyellerini daha iyi tanıyabilmesi,problem çözme konusunda olumlu tutum sergilemesidir.