Yaratıcı Drama

Kulübün Amaçları

Yaratıcı drama;bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak,bir amacın,düşüncenin,doğaçlama,rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak,canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe ,şimdi ve burada ilkesine,mış gibi yapmaya dayalıdır.

Yaratıcı Dramanın genel amaçları

  • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
  • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
  • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
  • İletişim becerileri geliştirme